Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri

Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri, günlük evsel kullanım sonucu oluşan organik kökenli atık suların arıtılarak, alıcı ortam standartlarına uygun şekilde deşarj edilmesini sağlamak için kullanılır. Günlük arıtılacak atık su miktarı ve kurulum yapılacak saha koşullarına bağlı olarak, zemin üstü paket atık su arıtma veya betonarme atık su arıtma tesisi alternatifleri bulunur.

Biyolojik Arıtma Sistemleri; Kullanım alanları, amaçları, çalışma prensipleri ve detayları içerir.

Biyolojik Arıtma Sistemleri; Kapasite, çalışma koşulları ve genel imalat verileri hakkında teknik bilgiler içerir.

Image
Biyolojik Arıtma Sistemleri hakkında; Teknik broşür, katalog ve kullanım klavuzu dökümanlarını içerir.

Karmaşık kısa vadeli çözümler yerine sonuç odaklı ve alternatifli teklifler için bize ulaşın.

Biyolojik Paket Atıksu Arıtma sistemleri Dizayn Kriterlerimiz

Biyolojik atık su arıtma sistemleri, atık su kaynağı, günlük ve saatlik atık su miktarı, çıkış suyu kalite değerleri, istenilen geri kazanım değerleri, kurulum yapılacak alanın çevresel durumuna göre paket tip biyolojik atık su arıtma tesisleri veya betonarme tip biyolojik atık su arıtma tesisleri olarak farklı model ve boyutlarda dizayn edilebilir.

Saha Ekibi ileTEKNİK DESTEKHIZLI ÇÖZÜMALTERNATİFLER

Image
Image